Depozyt na pokrycie ewentualnych szkód podczas rejsu.

Depozyt na pokrycie ewentualnych szkód na jachcie.

Na początku rejsy zbieramy zwrotny depozyt (po $ 100 od osoby) na pokrycie kosztów ewentualnych strat i uszkodzeń jachtu spowodowanych przez uczestników rejsu.

Nawigacja