Czy potrzebuję ubezpieczenie podróżne?

Czy potrzebne jest ubezpieczenie podróżne?

Tak. Uczestnicy rejsu zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia podróżnego obejmującego ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Warto też wykupić pozostałe element ubezpieczenia podróżnego jak np. ubezpieczenie zagubionego lub opóźnionego bagażu.  Zdarza się niestety, że podczas lotów na Karaiby giną bagaże, szczególnie przy lotach z paroma przesiadkami.

Nasze ubezpieczenie jachtu obejmuje również koszty ewentualnej akcji ratowniczej czy  też pilnego transportu chorego na brzeg.

Nawigacja